ورك شاپ خوشنويسي آزادسازي خرمشهر برگزار شد

 
ورك شاپ خوشنويسي به مناسبت سوم خردادماه، سالروز آزادسازي خرمشهر، در نگارخانه هنر ايران برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر ورك شاپ خوشنويسي با حضور گروهي از مدرسان و فارغ التحصيلان انجمن خوشنويسان شهرري يكشنبه سوم خردادماه در نگارخانه هنر ايران برگزار شد.

در اين ورك شاپ كه زير نظر جواد صادقي؛ خوشنويس و نقاش برگزار شد، علي اشرفي، مجيد سعيد كافي، سيد حسين ابراهيمي مويد، نسرين زماني و مهابادي با موضوع آزادسازي خرمشهر آثاري را ارائه كردند.

تاریخ خبر: 1394/03/05