مهلت ارسال آثار به نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران تا 15 مهرماه جاري تمديد شد


تا 15 مهرماه

مهلت ارسال آثار به دوسالانه نگارگري تمديد شد

مهلت ارسال آثار به نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران تا 15 مهرماه جاري تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران كه آذرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد و هنرمندان نگارگر تا ساعت 24 روز 15 مهرماه فرصت دارند در سايت دوسالانه به نشاني www.2salane.ir ثبت نام كنند و تصاوير آثارشان را ارسال كنند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در بخش هاي نگارگري، گل و مرغ، تذهيب، تشعير و طراحي سياه قلم با موضوع آزاد برگزار مي شود و هر هنرمند مي تواند با ارسال حداكثر سه اثر در اين دوسالانه شركت كند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

رضا یساولی، یوسف حسینی، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور و حسین عصمتی انتخاب اولیه آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری را انجام می دهند.

همايش علمي، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاریخ خبر: 1393/07/12