ایمان حسینی پناه
تاریخ تولد 1358/06/30
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی
شهرستان شوش
پست الكترونیكی imanhosseini82@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-