مرضیه تقی خانی
تاریخ تولد 1358/05/14
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی marzieh.taghikhani@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-