نازنین نبوی
تاریخ تولد 1370/01/21
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nazi.nab91@gmail.com
آدرس اینستاگرام nabavi_nazanin
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-