حميد رضا توكلي
تاریخ تولد 1354/07/27
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی رياضي فيزيك
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Tavakoli_chap@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-