سارا لعل کمالیان
تاریخ تولد 1373/08/12
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مامائی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sarakamalian5529@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-