محمدامین حسن زاده
تاریخ تولد 1346/12/05
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی تجربی
شهرستان جهرم
پست الكترونیكی m.s.h.astrales@gmail.com
آدرس اینستاگرام M.AMIN-HASANZADEH
نمونه آثار: