میلاد خوش محسن
تاریخ تولد 1371/05/10
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Milad_1371_milad@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-