سیده لیلا بابکان
تاریخ تولد 1346/06/25
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان رشت
پست الكترونیكی lila.babakan@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-