مهناز محمدی
تاریخ تولد 1357/05/10
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mahnaz.mohammadii57@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-