امید زرگری سامانی
تاریخ تولد 1366/06/07
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی imanzs87@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-