ریحانه شریفی
تاریخ تولد 1357/11/22
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی و زبان آلمانی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی reyhaneh0202@yahoo.com
آدرس اینستاگرام reysharifi
نمونه آثار:
-
-
-
-
-