آرمان اوبالاسی
تاریخ تولد 1362/01/13
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی کارشناسی نرم افزار
شهرستان تبریز
پست الكترونیكی obalassi@gmail.com
آدرس اینستاگرام obalassipic
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-