آرش یعقوبی
تاریخ تولد 1357/01/01
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی yaghoobi.arash@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-