زینب مشایخی
تاریخ تولد 1363/01/10
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی namashayekhi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-