ابوالفضل حسن پور
تاریخ تولد 1359/09/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی پژهش هنر
شهرستان بیرجند
پست الكترونیكی hasanpoorabolfazl@gmail.com
آدرس اینستاگرام hasanpoorabolfazl
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-