عادل صدرممتاز
تاریخ تولد 1350/06/30
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی / گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی adel.sadrmomtaz@gmail.com
آدرس اینستاگرام sadrstudio_desigen
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-