سید رضا طالبی
تاریخ تولد 1359/04/12
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان نیشابور
پست الكترونیكی talebi_r_art@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-