فاطمه لطفی
تاریخ تولد 1377/03/10
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی علوم تربیتی
شهرستان شازند
پست الكترونیكی Fatemeltf77@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-