بیژن غنچه پور
تاریخ تولد 1361/06/11
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Bijanghonchehpour@gmail.com
آدرس اینستاگرام Bijanghonchehpour
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-