مهدی مصطفوی
تاریخ تولد 1370/02/17
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ریاضی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mahdimostafavi.ir@gmail.com
آدرس اینستاگرام mahdimostafavi_ir
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-