نازنین مجلسی
تاریخ تولد 1365/06/30
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان قزوین
پست الكترونیكی Nazaninmajlesi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-