احسان احسانی
تاریخ تولد 1364/06/19
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان بابلسر
پست الكترونیكی ehsanehsani.art64@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-