محمدحسین عناصری
تاریخ تولد 1350/09/01
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی anasoridesign@gmail.com
آدرس اینستاگرام anasoridesign
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-