گلناز محمودی
تاریخ تولد 1362/01/30
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mahmoodigolnaz@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-