کیمیا شریف
تاریخ تولد 1372/09/06
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی kimiasharif@hotmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-