بهشید شیرآسب
تاریخ تولد 1368/06/14
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی behshid.shiraseb@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: