نگار جباری فر
تاریخ تولد 1360/12/16
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی negar.jabaari@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-