معصومه چهاردولی
تاریخ تولد 1360/02/17
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی فيزيك
شهرستان تهران
پست الكترونیكی m.c6056@yahoo.com
آدرس اینستاگرام m.c6056
نمونه آثار:
-
-
-
-
-