بیتا عالیمهر
تاریخ تولد 1350/05/04
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی فیلمسازی و تدوین
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Bitaalimehr@gmail.com
آدرس اینستاگرام Bita_ahr
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-