گیتا محبوب
تاریخ تولد 1354/06/28
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان شمیرانات
پست الكترونیكی gita_mahboob@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-