گلناز صادق نژاد
تاریخ تولد 1367/06/30
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مهندسی معماری
شهرستان مشهد
پست الكترونیكی sadeghnejad.g@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-