امید بسیم
تاریخ تولد 1357/07/01
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان شهركرد
پست الكترونیكی basimomid@gmail.com
آدرس اینستاگرام omid_basim9283
نمونه آثار:
-
-
-
-
-