صفا حسینی
تاریخ تولد 1359/01/21
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی safahosseini59@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-