الهام محافظت کار خشکن دهانی
تاریخ تولد 1362/10/06
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی
شهرستان قدس
پست الكترونیكی elhammohafezatkar@gmail.com
آدرس اینستاگرام Ladyartist_aramesh_eli
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-