هیمن یوسفی
تاریخ تولد 1366/01/20
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی چهره سازی
شهرستان سردشت
پست الكترونیكی avinfarokhzad@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-