سید شهرام ابراهیمی
تاریخ تولد 1354/06/31
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Sangachin@gmail.com
آدرس اینستاگرام Shahebraart
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-