سميه حسينى
تاریخ تولد 1361/10/27
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی طراحى صنعتى
شهرستان تهران
پست الكترونیكی s.hosseini27.10@gmail.com
آدرس اینستاگرام farnia_gallery6
نمونه آثار:
-
-
-
-
-