محمد علیزاده
تاریخ تولد 1366/02/28
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی انیمیشن
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mohamadalizadehdesign@gmail.com
آدرس اینستاگرام mohamad.alizadeh_
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-