ملیحه کشیر
تاریخ تولد 1363/06/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان كردكوی
پست الكترونیكی M.kashiry@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-