الناز دستیاری
تاریخ تولد 1370/06/12
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی e.dastyari@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-