عبدالصالح اسبقی
تاریخ تولد 1335/09/20
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی abdi.asbaghi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-