پریا پازوکی
تاریخ تولد 1365/05/02
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی معماری سنتی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی paryapzk65@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-