سمیه پاشایی
تاریخ تولد 1370/10/03
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی somayehpashaei71@gmail.com
آدرس اینستاگرام somayehpashaei
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-