علیرضا پاغر
تاریخ تولد 1346/08/15
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی تجربی
شهرستان فردیس
پست الكترونیكی Alirezapaghar@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-