سمینه خوبی خانکندی
تاریخ تولد 1360/06/27
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی samineh_khobi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/saminehkhoobi/
نمونه آثار:
-
-
-