علی میوه نژاد
تاریخ تولد 1361/02/18
رشته هنری کاریکاتور
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی روان شناسی بالینی
شهرستان فردیس
پست الكترونیكی a.mivehnejad@gmail.com
آدرس اینستاگرام ali.mivenejad
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-