سارا تقوی
تاریخ تولد 1367/01/28
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی sara.taghavii@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-