هانی الجواد اسلامی شرار
تاریخ تولد 1359/05/03
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی hani_sharar@yahoo.com
آدرس اینستاگرام hani.sharar
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-